Wybory Zarządu Sekcji Weterynaryjnej PTU

W dniu 24 lipca w Hotelu Best Western Airport Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie w sprawie wyboru Zarządu Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

W spotkaniu wzięło udział 9 osób zaangażowanych w ultrasonografię weterynaryjną w Polsce. Podczas spotkania zebrani uczestnicy postanowili, że Zarząd Sekcji będzie się składał z 7 osób.
Podczas głosowania został wybrany następujący Zarząd Sekcji:

Przewodnicząca Sekcji: dr n.wet. Anna Kosiec-Tworus

Zastępca Przewodniczącej: lek.wet. Wojciech Kinda

Sekretarz Zarządu: lek.wet. Maciej Gad

Skarbnik: lek.wet. Krzysztof Szulc

Członkowie Zarządu:

lek.wet. Jan Lorenc

dr n.wet. Anna Łojszczyk-Szczepaniak

dr n.wet. Piotr Dębiak