Polityka prywatności

Polityka prywatności na Stronie SW PTU

 

1. Sekcja Weterynaryjna Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (dalej „Administrator Strony”), będący właścicielem strony internetowych www.swptu.pl (dalej „Strona”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe Użytkowników Strony zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.                                                                                                                      

3. Dane osobowe Użytkowników Strony zawarte w formularzach usługo Newsletter przetwarzane będą przez Administratora Strony wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych przez Stronę i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Strony. Ponadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Strony w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora Strony, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora Strony oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Administrator Strony. 

 

4. Administrator Strony nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Strony innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Administratora Strony dane osobowe Użytkowników Strony mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.                     

 

5. Administrator Strony gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Stronę i korzystających z usług świadczonych w ramach Strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Strony, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności Strony. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. 

 

6. Administrator Strony stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera Użytkownika Strony. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Strony - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu Użytkowników Strony, optymalizowaniu emisji reklam na Stronie i usprawniania funkcjonowania Strony zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący ze Stroną reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookiesw przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze Strony.    

 

 7. Administrator Strony używa technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Local Storage Object to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez Stronę. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. 

 

8. Strona zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.                                 

9. Pytania i wątpliwości w zakresie Administratora Strony prywatności użytkownicy Strony mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@swptu.pl

 

10. W przypadku zmiany obowiązującej Administratora Strony prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Stronie.