Zarząd

Zarząd Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego:

Przewodnicząca Sekcji: dr n.wet. Anna Kosiec-Tworus

Zastępca Przewodniczącej: lek.wet. Wojciech Kinda

Sekretarz Zarządu: lek.wet. Maciej Gad

Skarbnik: lek.wet. Krzysztof Szulc


Członkowie Zarządu:

lek.wet. Jan Lorenc

dr n.wet. Anna Łojszczyk

dr n.wet. Piotr Dębiak

Koordynator kursu: lek.wet. Małgorzata Nestorowicz-Marczak